Vi endrer oss i takt med tiden!

I en tid hvor vi opplever at det blir mindre kontanthåndtering, samtidig som våre kunder vil ha mer tid til personlig rådgivning, har vi et ønske om å tilpasse oss de endringene som skjer.

Hva gjør vi og hvorfor?

Vi i Marker Sparebank ser at mange av våre kunder har endret måten å bruke banken på. Tidligere måtte man innom banken for å få utført en rekke tjenester. Nå kan mange av disse oppgavene løses av kunden selv gjennom bruk av automatiske og elektroniske tjenester. Hele næringen er i endring og gjennom vår årlige kundeundersøkelse kommer det klart frem ønsker og behov for mer personlig og økonomisk rådgivning – det er noe vi fremover vil legge til rette for i enda større grad.

Med bakgrunn i dette vil vi i løpet av februar/mars avvikle kontanter over disk. Fortvil ikke – vi skal hjelpe deg til å finne andre løsninger. Vi har gode alternativer:

  • Automater

  • Kort

  • Nettbank

  • Mobilbank

  • Avtalegiro / E-faktura

  • Vipps

  • Brevgiro mm.

Siden vi nå avvikler kontanter over disk, vil kassene forsvinne. Etter 2.februar på Ørje og etter 2.mars i Rakkestad, vil vi her som ved våre andre kontorer ikke lenger ha kasse. Dette betyr at vi ikke vil kunne ta i mot kontanter over disk, og at regninger enten må betales ved bruk av nettbank, mobilbank, avtalegiro, brevgiro el. Kontanter vil fortsatt være tilgjengelig i våre automater og vi vil gjøre enkelte oppgraderinger på disse. I Rakkestad og på Ørje vil det komme en ekstra minibank, hvor det vil være mulig å ta ut norske kroner og enkelte valutasorter. Disse oppdateringene vil gjøre at du som kunde i tillegg til å kunne sette inn og ta ut penger som i dag, også vil ha tilgang på valuta hele døgnet alle dager i uken.

Med bakgrunn i den endrede bruken av banktjenestene og ønske om mer rådgivning, vil vi gjøre enkelte tilpasninger og oppgraderinger av lokalene våre.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til noe, ta gjerne kontakt med oss!

 

Bankverter

Her er bilde av to kjente fjes i Marker Sparebank, Linda Jensen og Ylva Lintho Kirkeng. Disse to samt flere andre vil nå være bankverter og det er disse du vil møte når du kommer innom. En bankvert skal ta i mot deg og hjelpe til med automater ol. slik at du får utført de tjenestene du har behov for. De vil også hjelpe til med opplæring av for eksempel mobil-/nettbank dersom du trenger hjelp med dette. Spør gjerne bankvertene om det er noe du trenger hjelp til!

Spørsmål og svar