Eika Spar er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden notert på børs eller regulerte markedsplasser. Normalt er fondet investert med en fordeling på 1/3 norske aksjer, 1/3 nordiske aksjer og 1/3 globale aksjer. Fondets referanseindeks ble endret 02.10.2023 og består av 33,33 % Oslo Børs Mutual Fund Index, 33,33 % VINX Benchmark Cap Net Index NOK og 33,33 % MSCI Daily TR Net World USD (omregnet til norske kroner). Eika Spar hadde en avkastning på +4,59 % i november måned, mens fondet er opp 16,7 % hittil i år.

Makro

November var en god måned i aksjemarkedene generelt. Lange renter i USA falt markant fra om lag 4,9 % til 4,25 %. Dette har løftet de fleste markedene, men spesielt aksjer med høye multipler og rentefølsomme aksjer som innen eiendomssektoren. Markedets tro på at sentralbankene skal få til en myk landing med fallende inflasjon uten stor nedgang i økonomisk vekst og arbeidsledighet har økt.

Det globale aksjemarkedet steg dermed kraftig i november etter en tre måneders konsolideringsfase. MSCIs verdensindeks steg 9.4 % og det amerikanske markedet (S&P 500) steg 9.1 %. I de største europeiske markedene var oppgangen sterkest i Tyskland (DAX) med 9.5 %, mens Frankrike (CAC) steg 6.3% og Storbritannia (FTSE 100) steg 2.3 %. I Asia steg Japan (Nikkei) 8.5 % og Australia (S&P/ASX) 5.2 %, mens Hong Kong (Hang Seng) falt marginalt -0.2 %, alle i lokal valuta. Norske kroner svekket seg 3.4 % mot dollar i løpet av november, slik at markedsavkastningen målt i norske kroner ble noe lavere enn i lokal valuta.

Oljeprisen har hatt en svak utvikling gjennom måneden med frykt for etterspørselen som følge av lavere økonomisk aktivitet. Opec møtet 30. november resulterte i ytterligere kutt, men markedet er usikkert på etterlevelsen av disse og kartellets evne til å stå samlet.

Aksjer

Global
Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på 4.28 % målt i norske kroner som var 1.29 % lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 5.57 % målt i norske kroner. Så langt i 2023 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 24.35 % som er 4.72 % lavere enn MSCI World som så langt har en avkastning på 29.08 %.

Norge
Den norske aksjeporteføljen hadde i november måned en avkastning på 3,05 %. Resultatet er 0,10 % bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 2,95 %. Det norske fondet er 2,10%  foran sin referanseindeks hittil i år. 

I det norske markedet var det oppkjøpet av Adevinta som dominerte nyhetsbildet. Budet kom fra Privat Equity selskapene Blackstone og Permira på 115 kroner per aksje, hvilket sendte aksjen opp   14 % i november måned. Schibsted – som eier ca. 30 % av Adevinta – vil selge aksjer for 25 milliarder kroner dersom budet går igjennom, og sitter da igjen med Adevinta aksjer til en verdi av 17 milliarder kroner. Dette var et verdiinnbringende bud for Schibsted og aksjen endte opp over 20 % i november måned. Gjenværende midler etter salget av Adevinta aksjer er ventet å bli distribuert til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer.

Norden
Eika Norden steg +7,6 % i november. Til sammenligning steg det Nordiske aksjemarkedet med       +7,9 %, målt i norske kroner. Så langt i år har fondet steget med +17,8 % mens den nordiske referanseindeksen har steget med +18.0 %. 

De tre største positive bidragsyterne gjennom november var Atlas Copco, Volvo og Addtech. Atlas Copco er et industriselskap som bland annet produserer energieffektive kompressorer og trykkluftutstyr. Ved utgangen av november var Atlas Copco den nest største posisjonen i fondet med en andel på over 6 % (i både A & B-aksjer). Aksjen var opp 15 % målt i norske kroner på bakgrunn av generell industri-optimisme men også drevet av nedgangen i lange renter. Volvo AB, som produserer lastebiler & busser, var opp 13% gjennom måneden. 

De mest positive bidragsytere

  • Schibsted ASA – B 20,77 %
  • Adevinta ASA 13,97 % 
  • Salmar ASA 11,88 %

De mest negative bidragsytere

  • Aker BP ASA - 1,56 %
  • VAR Eneregi ASA - 4,72 %
  • TGS Nopec Geophysical Co. – 8,40 %

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.