Status                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eika Norden fondet falt -0,4 % i juni. Til sammenligning falt det nordiske aksjemarkedet med -0,5 % målt i norske kroner. Så langt i år er fondet opp 13,5 %, noe som er 2,6 % bedre enn den nordiske referanseindeksen som er opp 10,9 %.

Juni var en svak måned for aksjemarkedet i Norden, og i Europa. I Norden var Finland det svakeste markedet med et fall på nesten 3 %. Norge, Sverige og Danmark falt mellom 1,3 % og 1,8 %, målt i lokal valuta. Det globale aksjemarkedet steg med 2 % (målt med MSCI verdensindeksen i USD). I USA fortsatte oppgangen i aksjemarkedet drevet av teknologioptimisme, og S&P500 indeksen steg +3,6 %.

Første halvdel av 2024 er nå over med en solid oppgang i aksjemarkedet. Målt ved MSCI indeksen i dollar har Norden som region gitt den nest beste avkastningen i første halvdel av 2024 (+11,1 %), like etter den sterke oppgangen i USA (+14,9 %). Til sammenligning har MSCI Europa, Asia og Japan levert en avkastning på hhv. 6,1 %, 8,6 % og 6,3 %. Norden som region forblir et godt sted å investere i med en bred verdiskapning gjennom global eksponering, og forankret i land med gode statsfinanser og mindre geopolitisk risiko enn mange sammenlignbare land i den vestlige verden.     

For andre halvdel av 2024 forventer vi at både makroøkonomiske data og geopolitikk vil bli viktige driver av sentimentet i aksjemarkedet. I USA har ledende indikatorer for vekst og arbeidsmarkedet fortsatt å svekke seg, og i Europa har sentiment indikatorer for industriproduksjon svekket seg gjennom juni, mens servicesektoren holder seg stabil.

Denne utviklingen er tilnærmet slik vi beskrev den i månedsbrevet for mai hvor vi skrev at «ledende indikatorer for arbeidsmarkedet i USA har svekket seg ytterligere, noe som også påvirker forbrukertilliten. Vår tolkning av disse indikatorene er at veksten i USA svekker seg mens i Europa overrasker vekstmomentet positivt, drevet av servicesektoren og stigende forbrukertillit fra lave nivåer». Både presidentvalget i USA i november og valg i flere land i Europa, vil kunne medføre merkbar geopolitisk usikkerhet fremover.  

Resultater

Novo Nordisk var den sterkeste bidragsyteren til avkastning i juni. Aksjen er fortsatt den største posisjonen i fondet (9,6 %) og var opp 8,5 % målt i norske kroner i juni. Bakgrunnen til oppgangen er en kombinasjon av sterk etterspørsel for fedmemedisinen Wegovy, og en økende produksjon fra Novo Nordisk for å dekke en raskt voksende etterspørsel. Den nest beste bidragsyteren var Tryg, et nordisk skadeforsikringsselskap, som var opp 8 % i juni. Trenden i skadeforsikringsbransjen er at premiene nå økes kraftig, samtidig som skadeinflasjonen ser ut å være fallende. Et annet legemiddelselskap, Zealand Pharma, var opp 40,5 % i juni. Grunnet den høyere risikoen i dette selskapet har vi kun en liten posisjon, men dette ble den tredje største bidragsyteren i juni. Selskapet meldte om høyere enn forventet vekttap for fedmemedisinen Petrelintide, som løftet aksjen med over 20 % på dagen. I tillegg valgte Zealand å hente ny kapital etter disse nyhetene, og Eika Norden deltok i denne kapitalinnhentingen.

På den negative siden var Autoliv den største negative bidragsyteren, med en nedgang på 14,4 %. Vi noterer få selskapsspesifikke nyheter, men trenden i globalt bilsalg ser ut å være fallende. I tillegg har EU innført tariffer på import av kinesiske elbiler, som skaper frykt for ytterliggere fall i volumer. Vi har redusert posisjonen noe på bakgrunn av utviklingen i det globale bilmarkedet.

Metso, som produserer gruveutstyr, falt 10 % i juni, i hovedsak forklart av fallende metallpriser. Metallprisene holder seg dog på forholdsvis sterke nivåer, som gjør at reaksjonen i juni isolert ser noe overdrevet ut.

Nedgangen i skogselskapet UPM på 7 % i juni kommer også som en konsekvens av fallende råvarepriser, blant annet på papirmasse i Kina, men akkurat som i eksemplet ovenfor holder seg disse prisene fortsatt på gode nivåer. Vi ser med optimisme på andre halvår for UPM der selskapets papirmasse-produksjon i Uruguay vil øke betydelig, med en positiv effekt på kontantstrømmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.