Resultater

Eika Kreditt hadde en avkastning på 1,07 % i november. Hittil i år er avkastningen 9,96 %.

Markedsutvikling

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i november. Internasjonale kredittspreader og lange renter har falt betydelig siste måned. 

Porteføljeoppdatering

Nye poster siste måned er bl.a. SR-Bank fondsobligasjon, Aker Horizons, Castellum, Nordic Semiconductor, Advanzia Bank og BW Offshore.

Utsikter

Kredittmarginene er nær det historiske gjennomsnittet. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.