Hva er pensjonskonto?

Egen pensjonskonto forkortes ofte til EPK og er en konto som samler pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold (dette kalles for pensjonskapitalbevis) og pensjonssparing fra dagens arbeidsgiver. Målet med dette er å gjøre pensjonssparing enklere og mer oversiktlig slik at du kan ta et større eierskap til egen pensjonssparing.

Kontakt oss for en hyggelig pensjonssamtale

Visste du at*...

 • 50% sparer ikke til pensjon
 • 50% tenker at pensjonen ordner seg når de når pensjonsalder
 • 60% synes at pensjon er vanskelig å forstå
 • 59% av de mellom 20 og 34 år foretrekker personlig rådgivning med mennesker

«Vi ønsker å bidra til at du ikke bare skal bli pensjonist, men faktisk skal leve som pensjonist,» sier Karl Otto Gulseth, Salg og markedsdirektør i Eika Kapitalforvaltning.

«Å ha pensjonskonto i banken din, gir deg en trygghet. Sammen setter vi oss ned og viser deg hvordan pensjonen din ser ut, økonomisk sett. På denne måten hjelper vi deg slik at du kan forme din fremtid slik du ønsker den» forklarer Gulseth. 

«Vi hjelper deg med pensjonen din, slik at du kan forme din fremtid slik du ønsker den.»

«En godt kvalifisert rådgiver som bryr seg om de små grepene du gjør i dag er viktig slik at du lukkes med din langsiktige sparing. Noe av det viktigste vi i banken din kan hjelpe deg med i disse dager er å forklare og veilede deg på best mulig måte for å få deg til å opprette din egen pensjonskonto. Når du har fått opprettet pensjonskontoen din, vil det være enklere for deg å få god oversikt over pensjonen din, slik at du kan justere spareplanen din underveis om det skulle være behov for det.»

Fordeler ved å ha pensjonskonto i banken din:

 • Du får enklere og bedre oversikt over hvor mye du kan få i pensjon når du slutter å jobbe. 
 • Du samler økonomien din hos banken som kjenner deg best.
 • Det vil være lettere for deg å lykkes med din langsiktige spareplan
 • Våre pensjonseksperter kan veilede deg underveis og svare deg på små og store spørsmål om din pensjonssparing. 
 • Du kan investere pensjonen din i bærekraftige fond

Slik oppretter du egen pensjonskonto i banken

Egen pensjonskonto opprettes automatisk for deg hos den pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din har pensjonssparingen din hos i dag. En av fordelene med egen pensjonskonto er at du selv kan velge hvor du ønsker å ha pensjonskontoen. 

For å kunne bistå deg på best mulig måte, kan du fylle ut kontaktskjema nederst på siden, så kontakter vi deg for en pensjonssamtale. Vi har gode digitale verktøy for å kunne lose deg trygt gjennom pensjonssamtalen og opprette egen pensjonskonto i banken din. Slik kan du bli bedre stilt og forberedt til du blir pensjonist. Vi hjelper deg med å ta de rette valgene, slik at du kan leve et godt liv, også når du blir eldre.

Visste du at*…

 • EPK ble innført 1. februar 2021
 • EPK gjelder for rundt 1.5 millioner nordmenn
 • EPK omfatter arbeidstakere i privat næringsliv med innskuddspensjon/ ikke offentlig ansatte og pensjonister
 • Små grep i dag kan gi betydelige utslag for pensjonstilværelsen din
 • Du kan sjekke pensjonen din på Norsk Pensjon
 • Det kan være lurt å justere risikoprofilen på pensjonssparingen din

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

* Kilder: Analyse fra Peak Consulting, https://www.nettavisen.no/okonomi, https://www.tv2.no