STYRET

Leder:                          Bjørg Dalane
Nestleder:                    Helene Rødseth
Styremedlemmer:  Jørn A. Ødegård
                                        Jan Erik Hermanseter
                                        Solveig Reiten

 

GENERALFORSAMLING

Leder:                             Marianne Hermanseter
Nestleder:                      Morten Bakker
Medlemmer:          Sissel Husebråten
                                        Jørgen Grønlund
                                        Hanne Elisabeth Øistad
                                        Christine Høie
                                        Trine Nilsen
                                        Fred Otto Lysaker
                                        Roar Karlsen
                                        Jens Håkon Bjerke
                                        Tommy Kirkeng
                                        Hartvig Velund
                                        Jeanette Arvidsson
                                        Tove Mette Jacobsen
                                        Bjørnar Storeheier
                                        Anne-Berit Jaavall Kværner                          

 

VALGKOMITE

Leder:                            Morten Bakker
Medlemmer:                Hartvig Velund
                                       Roar Karlsen
                                       Maria Hereid Kristiansen
                                       Anette Jaavall