STYRET

Leder:                          Bjørg Dalane
Nestleder:                    Helene Rødseth
Styremedlemmer:  Jørn A. Ødegård
                                        Jan Erik Hermanseter
                                        Solveig Reiten

 

GENERALFORSAMLING

Leder:                             Marianne Hermanseter
Nestleder:                      Tommy Kirkeng
Medlemmer:          Sissel Husebråten
                                        Jon Mogens Wiig
                                        Hanne Elisabeth Øistad
                                        Christine Høie
                                        Trine Nilsen
                                        Fred Otto Lysaker
                                        Roar Karlsen
                                        Jens Håkon Bjerke
                                        Morten Bakker
                                        Unni Ødegård
                                        Jeanette Arvidsson
                                        Tove Mette Jacobsen
                                        Bjørnar Storeheier
                                        Anne-Berit Jaavall Kværner                          

 

VALGKOMITE

Leder:                            Morten Bakker
Medlemmer:                Unni Ødegård
                                       Roar Karlsen
                                       Jon Mogens Wiig
                                       Inger Westby Knudsen