Denne artikkelen dykker ned i konseptet avdragsfrihet, gir innsikt i hva det betyr for deg som låntaker, og hvordan det kan påvirke din økonomiske situasjon.

Hva innebærer avdragsfritt boliglån?

Avdragsfrihet på boliglån betyr at du, for en definert periode, kun betaler renter og gebyrer på lånet. Med andre ord utsetter du betalingen av selve lånebeløpet. Dette gir deg midlertidig økonomisk pusterom, spesielt når du står overfor usikre økonomiske forhold.

Hvordan fungerer avdragsfrihet?

Når du velger avdragsfrihet, betaler du kun rentene på det lånte beløpet. For eksempel, hvis du har et lån på 3 000 000 kroner og velger avdragsfrihet, vil lånet fortsatt være 3 000 000 kroner ved utløpet av avdragsfrihetsperioden.
Etter den avdragsfrie perioden vil de månedlige avdragene være høyere enn før du fikk avdragsfrihet. Det er fordi det nå er færre måneder å betale ned lånet på. Det kan være mulig å forlenge nedbetalingstiden, og det er noe vi kan diskutere nærmere for å finne den beste løsningen for deg.

Fordeler og ulemper med avdragsfrihet på boliglån

Fordeler:

  • Økt likviditet: Avdragsfrihet gir deg økt likviditet, da du kun forplikter deg til å betale renter.
  • Økonomisk fleksibilitet: Det gir rom for økonomisk tilpasning i usikre perioder.

Ulemper:

  • Lånet minker ikke: Du betaler ikke ned lånebeløpet i avdragsfrihetsperioden, noe som kan forlenge lånetiden.
  • Økte renteutgifter: Da du utsetter å betale lånet, kan de totale renteutgiftene øke over tid.

Hvordan søke om avdragsfrihet?

Du kan enkelt søke om avdragsfrihet i mobil- og nettbanken. Du vil få svar relativt raskt, men noen ganger må banken ta en manuell gjennomgang. Dersom vi trenger mer informasjon, vil rådgiveren din ta kontakt med deg.

Avdragsfrihet på boliglån – regler som gjelder

Det er viktig å være klar over reglene og vilkårene for avdragsfrihet. Dette kan inkludere begrensninger på hvor lenge avdragsfrihet kan gis og eventuelle kostnader knyttet til denne tjenesten. Les nøye gjennom avtalen og sørg for å forstå vilkårene før du tar en beslutning.

Perioden du kan ha avdragsfritt er som oftest på tre eller seks måneder, men det er mulig å søke om å få utsettelse i flere måneder. Da må du ta kontakt med oss i banken.

Bør du vurdere avdragsfritt boliglån?

Å vurdere avdragsfrihet avhenger av din økonomiske situasjon, fremtidige planer, og risikotoleranse. Hvis du trenger øyeblikkelig økonomisk lettelse og er klar over konsekvensene, kan avdragsfrihet være en nyttig løsning. Det er imidlertid viktig å nøye vurdere fordeler og ulemper før du tar en beslutning.

Er avdragsfrihet riktig for deg?

Avdragsfrihet på boliglån kan være en verdifull ressurs i visse situasjoner, men det er ikke uten konsekvenser. Før du tar en beslutning, vurder nøye din nåværende økonomiske situasjon, fremtidige planer, og alternativene som er tilgjengelige for deg. Snakk med din långiver for å få skreddersydde råd basert på dine behov.

For mer informasjon og personlig veiledning, kan du kontakte oss. Vi er her for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om din økonomi.

Alternativer til avdragsfrihet

Det finnes  andre alternativer for avdragsfrihet på lånet dersom du har behov for å lette litt på økonomien i en periode.

  • Øke boliglånet: Har du hatt en verdistigning på boliglånet, kan det være mulig å øke boliglånet. Du trenger da en oppdatert takstrapport.
  • Forlenge nedbetalingstiden på boliglånet: Dersom du har betalt ned på lånet ditt i noen år allerede, kan det være at du kan forlenge nedbetalingstiden. Da fordeler du gjenværende lånebeløp over en lengre periode, men det betyr også at den totale rentekostnaden øker.
  • Rammelån: For noen kan det være mulig å bytte til et rammelån. Da har du mulighet for å trekke opp lånet til en fast ramme ved behov.