Undersøkelsen viser at nordmenn jevnt over er godt fornøyd med forsikringsselskapene sine. Tilfredsheten er på sitt høyeste nivå siden EPSI Norge startet de årlige målingene, og i 2017 var det Eika Forsikring som kom aller best ut med en tilfredshetsscore på 75,5.

 

God oppfølging

 

– Kundene til Eika er svært fornøyde med forsikringsproduktene de har, og opplever at forsikringsselskapet er dyktige på å følge dem opp. 

Dette gir kundene en følelse av å være rett forsikret, og det er naturligvis noe som bygger både tillit og lojalitet, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge.

 


Lurt å samle alle forsikringer i samme selskap

To av tre forsikringskunder oppgir at de har samlet alle sine forsikringer hos én og samme leverandør.

  • Målingen viser at de forsikringskundene som har samlet alle forsikringene på ett sted er atskillig mer tilfredse enn de som har avtaler med flere forsikringsselskap.

Se alle forsikringene våre og bestill her

 

Tre viktige funn fra undersøkelsen

  • Det er flest skader på kjøretøy. Deretter følger skadesaker som dreier seg om reise og bolig.
  • Rask og god skadehåndtering. Forsikringskunder som har hatt et skadeoppgjør er godt tilfredse med måten saken ble håndtert.
  • Eika er nest best i bedriftsmarkedet. Også bedriftskunder er godt fornøyde med Eika, og scoren på 71,9 holder til en solid andreplass.

 

Lurer du på hvilke forsikringer du trenger?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere – vi hjelpe deg gjerne.