Lær mer om våre kredittkort

Vi ønsker at du skal forstå produktene våre – de viktigste egenskapene samt dine rettigheter og plikter. Du må også kunne vurdere om kredittkort passer til ditt behov og til din økonomi. Her finner du en kortfattet og forenklet forklaring av våre kredittkort. De fulle vilkårene finner du i avtalevilkår for kredittkort.

Forklaring av ord og uttrykk som du bør skjønne for å inngå en avtale om kredittkort.

Priser, vilkår og informasjon om ny finansavtalelov