Eiendom

Å drive med eiendom krever mye kapital, kompetanse og struktur – og det tar gjerne lang tid før det blir mulig å ta utbytte. Muligheten for uforutsette hendelser gjør at eiendomsutvikling, spesielt i tidlig fase, kan være risikofylt.