Fra og med 1. oktober 2024 må alle betalingsfiler du skal sende til banken være i et ISO 20022 XML-format.

Denne nye internasjonale ISO-standarden for betalingsfiler erstatter de gamle formatene som Telepay og NDR (Nets Direkte Remittering).

Telepay og NDR fases med andre ord ut, og etter 1. oktober 2024 kan du ikke bruke disse gamle formatene lenger.

Hva må jeg som kunde gjøre?

Er du usikker på om regnskaps- eller ERP-systemet ditt støtter XML-formatet, vil systemleverandøren din kunne svare deg på det.

Dersom ditt system ikke støtter xml-formatet må du oppgradere det til en versjon som håndterer dette, eller skaffe deg en konverteringstjeneste.

Vi anbefaler deg derfor at du kontakter systemleverandøren din så fort som mulig. Sammen kan dere da planlegge hvordan dere får oppgradert eller konvertert filer til det nye formatet.

Hvorfor endres formatet på betalingsfiler?

ISO 20022 XML har blitt innført som en standard for betalingsmeldinger blant annet for at norske banker skal være tilpasset EUs regelverk og krav i Finansavtaleloven.

Det er også det eneste formatet som vil bli vedlikeholdt i henhold til kravene fra myndighetene og markedet fremover.

I tillegg inneholder den mer detaljert informasjon som gjør det lettere å automatisere og digitalisere prosessene for både den som sender betalingen og den som mottar betalingen.

Ved å erstatte gamle, nasjonale og proprietære (lukkede) formater med dette nye formatet, får vi én internasjonal standard å forholde oss til – og standarden dekker hele verdikjeden fra kunde til bank, bank til bank og bank til kunde.

Med ISO 20022 XML blir betalingsformidlingen mer effektiv og forutsigbar og reduserer behovet for manuell oppfølging.

De fleste banker tilbyr allerede ISO 20022 XML-meldinger for filbaserte betalingstjenester og cash management-meldinger.

Ofte stilte spørsmål

Hva er ISO 20022 XML? ISO 20022 XML er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som brukes i grensesnittet mellom kunde og bank. Den nye standarden vil erstatte de gamle proprietære (lukkede) standardene innenfor hvert enkelt land, og kan brukes for både nasjonale og internasjonale betalinger.

Hva er Telepay? Telepay er et norsk proprietært (lukket) standard filformat for overføring av betalingsopplysninger mellom for eksempel et regnskapsprogram og nettbanken.

Hva er fordelene med XML for bedriften min? SEPA (Single Euro Payment Area) og ISO-standardiseringen gjør betalingsformidlingen mer effektiv og forutsigbar. Betalingen vil inneholde samme informasjon gjennom hele betalingsløpet, og det blir dermed mindre behov for manuell oppfølging og avstemming. Nye meldinger på det nye formatet gjør også at du kan få mer informasjon om betalingene enn du får i de gamle formatene.

Hva gjør jeg om jeg har et egenutviklet system? Hvis du bruker et egenutviklet system i dag, finner du mer informasjon hos Bits (tidligere Bankenes Standardiseringskontor), hvor du også kan sjekke filene dine via en lenke til Bits-standard. Når filene er validert, kontakter du banken din for å avtale oppstart av innsending.

Hvilke meldingstyper støtter banken?

Meldingstype Forklaring
 Pain 001 Utbetalingsfil. Sendes banken fra ERP-systemet
 Pain 002 Kvittering og statusoppdatering på innsendt utbetalingsfil som sendes tilbake til ERP-systemet. Pain 002 viser hvilke betalinger som er akseptert og avvist, samt status på betalinger
 Camt.054D Debetbetaling. Camt.054D viser hvilke betalinger som er utført i løpet av dagen og kan sammenlignes med avregningsretur. 
 Camt.053 Bankavstemming. Elektronisk kontoutskrift som sendes daglig.
 Camt.054C Kredittmeldinger. Sender detaljert informasjon om alle typer innbetalinger. Camt.054C kan sammenlignes med OCR og Cremul. Kan leveres flere ganger daglig.