Marker Sparebank har inngått en samarbeidsavtale med Rakkestad Næringsråd som har ca. 130 bedrifter som medlemmer. Vi er opptatt av en positiv utvikling i våre lokalsamfunn og Rakkestad er et av våre primære markedsområder. Derfor ser vi frem til et spennende samarbeid med Rakkestad Næringsråd som vi oppfatter som meget aktive og målrettet i arbeidet for et innovativt og sterkt Rakkestad sier adm. banksjef Rune Iversen.