Generalforsamlingen i Marker Sparebank består av 16 medlemmer og 7 varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har eller i de siste seks månedene har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. I henhold til bankens vedtekter vil stemmeberettiget være myndige kunder og hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 4 medlemmer og 2 varamedlemmer for 4 år i perioden 2024 - 2028.

Valgkomiteen innstiller på følger kandidater:

Som medlemmer

  • Jørgen Grønlund (ny)
  • Tommy Kirkeng (gjenvalg)
  • Morten Bakker (gjenvalg)
  • Hartvig Velund (ny)

Som varamedlemmer

  • Tom Lervik (ny)
  • Sigbjørn Riiser (ny)

De som ønsker å delta på møtet må senest 7. mars 2024 gi beskjed til vårt kundesenter på
tlf. 69 81 04 00, eller på mail til epost@marker-sparebank.no.

Ørje, 25. januar 2024

Marianne Hermanseter
Leder av generalforsamlingen i Marker Sparebank