Generalforsamlingen i Marker Sparebank består av 16 medlemmer og 7 varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har eller i de siste seks månedene har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. I henhold til bankens vedtekter vil stemmeberettiget være myndige kunder og hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 1 medlem for 4 år i perioden 2023-2027.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidat som medlem til generalforsamlingen:

  • Christine Høie(gjenvalg)

De som ønsker å delta på møtet må senest 16. mars 2023 gi beskjed til vårt kundesenter på
tlf. 69 81 04 00, eller på mail til
epost@marker-sparebank.no.

 

 

Ørje, 16. februar 2023

 

Marianne Hermanseter
Leder av generalforsamlingen i Marker Sparebank