Mange kunder opplever at hverdagen nå er krevende med høyt rentenivå og stigende priser på de fleste varer og tjenester. På bakgrunn av en helhetsvurdering, har vi derfor besluttet å holde lånerenten uendret for personkunder, landbrukskunder og bedrifter selv om Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25%-poeng 14. desember.

Vi øker renten på Plasseringskonto – innskuddsrente opptil 5%

Vi øker renten på vår Plasseringskonto med 0,20%-poeng f.o.m. 15. januar 2024 og tilbyr nå opptil 5% rente på dine sparepenger. Kontoen har en flytende rente og 32 dagers rullerende varslingsfrist ved uttak. Les forøvrig vilkår.