Gjennom snart 200 år har de norske sparebankene bidratt til positiv nærings- og samfunnsutvikling over hele landet. Opprinnelig ble sparebankene etablert for å tilby hele befolkningen et trygt sparealternativ. I dag dekker landets 92 sparebanker alle bankbehov på en sikker og kundevennlig måte.

Spesielt viktig for småbedriftene
Sparebankene er spesielt viktige for alle landets småbedrifter i distriktene. Nesten halvparten av norske småbedrifter har lokal- eller regionalbanken som sin långiver. Hele 2 av 3 bedrifter i de minst sentrale kommunene i Norge bruker lokal- og regionalbanken. Disse bedriftene representerer ryggmargen i norske lokalsamfunn, og sørger for bosetting og arbeidsplasser over hele landet.

Pådriver for det grønne skiftet

Norsk næringsliv står overfor en stor omstilling i møte med det grønne skiftet. Norge har som mål å halvere utslippene av klimagasser innen 2030. Dette er en målsetting det er vanskelig å oppnå uten at næringslivet tar sin andel av utslippskuttene i årene som kommer.   

Sparebanksektoren står klare til å finansiere investeringer i ny miljøteknologi og andre tiltak som gjør at utslippene kan reduseres. I tillegg tar sparebankene på seg pådriverrollen for det grønne skiftet gjennom spare- og finansieringsprodukter som gir insentiver for utslippskutt.

Hva gjør de norske sparebankene unike?

På ett område er sparebanksektoren imidlertid helt unik. Dette nyter fotballag, korps og andre frivillige lag og foreninger innen et bredt spekter av ulike samfunnsområder godt av. Vi snakker selvsagt om sparebankens tradisjon med å dele ut deler av sitt overskudd til gode formål i eget nærmiljø over hele landet.

Gjennom nær 18 000 tildelinger delte landets sparebanker og sparebankstiftelser ut til sammen 2,3 milliarder kroner til samfunnsnyttige formål i 2020. Dette skaper bolyst og gode nærmiljø over hele landet, og gjør sparebanksektoren til en av Norges største private bidragsytere på områdene for idrett, kultur og frivillighet.

Sparebankene styrker samfunnet

De norske sparebankene representerer over 8 500 private høykompetansearbeidsplasser over hele landet, og i særdeleshet i distriktene. Vil du vite mer om hva som gjør norske sparebanker unike, og hva som bør til for å utvikle og beholde en sterk sparebanksektor? Les mer her.