EPSI-målingen for forsikringsbransjen viser at Eika har Norges mest lojale forsikringskunder i privatmarkedet, og bedriftskundene er også svært godt fornøyd med Eika Forsikring.

Våre privatkunder er Norges mest lojale
I tillegg til at kundene i Eika Forsikring har de mest lojale kundene, er privatkundene også av bransjens mest tilfredse.            
                      
Kundetilfredshet personkunder

"Blant de målte forsikringsselskapene så er det Eika Forsikring som kommer best ut med et resultat på 75,5. Kundene til Eika er godt fornøyde med forsikringsproduktene de har, og opplever at forsikringsselskapet er relativt dyktige på å følge dem opp. Dette gir kundene en god følelse av å være rett forsikret, og det er naturligvis noe som bygger både tillit og lojalitet" Utdrag fra EPSI-målingen 2017

Svært lojale og tilfredse bedriftskunder
Også bedriftskundene scorer Eika Forsikring høyt. Bedriftskundene er svært lojale og tilfredse med sitt kundeforhold i Eika.
                      
Lojalitet bedriftskunder

* Øvrige forsikringsselskap: Samlegruppe for mindre selskaper
Undersøkelsen fra EPSI kan du finne her: Skadeforsikring 2017
* Samlegruppe for mindre selskaper som Codan, KLP, Enter, OBOS, Vardia, Storebrand og JBF
Ta kontakt med oss om du ønsker en gjennomgang av dine forsikringer!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesider og her kan du også kjøpe forsikringer.