– Det var enstemmighet i generalforsamlingen i Eidsberg Sparebank for fusjonen. Beslutningen sikrer at det nå kan skapes en svært solid og konkurransedyktig bank med sterk lokal tilstedeværelse og som kan møte morgendagens utfordringer og håndtere det økende antall reguleringer og regelverk innen bank- og finanssektoren, sier leder for generalforsamlingen i Eidsberg Sparebank, Knut Herland.

– Etter en grundig saksbehandling i generalforsamlingen i Marker Sparebank ble det et flertall for fusjon i kveld. Fusjonen har vært godt utredet av alle bankens organer, og bidrar til å sikre bankkontorene lokalt for fremtiden – både gjennom avtaleverket og ved at den nye banken blir i stand til å møte de økte kravene til næringen og de kompetansebehovene som følger av det, sier leder for generalforsamlingen i Marker Sparebank, Marianne Hermanseter. 

– Jeg vil berømme de to generalforsamlingene som har grundig behandlet fusjonsplanen, og som har stilt en rekke viktige spørsmål underveis for å få belyst planen fra alle sider. Det illustrerer hvor viktig lokalbanken er for folk og posisjonen begge banker har i sine lokalsamfunn, og skaper samtidig trygghet for den videre prosessen, sier styreleder i Marker Sparebank, Bjørg Helene Dalane.

Hun får støtte av styreleder i Eidsberg Sparebank, Anders Gimmingsrud:

­– Prosessen har vært preget av raushet og likeverdighet. Det har vært en grundig fusjonsprosess hvor styret har involvert administrasjon og ansattrepresentanter i begge banker, og den samme grundigheten har preget behandlingen i generalforsamlingene. Det er godt eierskap og en ansvarlighet som gir tillit til det videre prosessen om å etablere styrende organer for Marker og Eidsberg Sparebank, sier Gimmingsrud.

Marker og Eidsberg Sparebank blir en moderne, lokal og regional bank i Østfold med 32 000 kunder, 86 medarbeidere, 17 milliarder kroner i forretningskapital og 13,6 milliarder kroner i forvaltningskapital (basert på regnskapstall pr 31.12.23). Marker Sparebank bidrar inn i den nye banken med 1 milliard kroner i grunnfondskapital. Eidsberg Sparebank bidrar med 1,2 milliarder kroner i grunnfondskapital. Den sammenslåtte banken får dermed en grunnfondskapital på over 2,2 milliarder kroner fra oppstart.

– Vi ser frem til å jobbe videre med å etablere Marker og Eidsberg Sparebank. Målet er at sammenslåingen gjennomføres i løpet av 4. kvartal 2024. Sammenslåingen sikrer lokalt eierskap og styrker bankens viktige posisjon i lokalsamfunnet. Den sammenslåtte banken skal være en bank der folk er og en enda bedre bank for kundene, de ansatte og lokalsamfunnene vi er en del av, sier Rune Iversen adm. banksjef i Marker Sparebank.
– Vi er veldig fornøyde med at generalforsamlingen har gitt sin tilslutning til fusjonsplanene. Sammenslåingen er sterkt ønsket av de ansatte i begge banker og de gleder seg til å begynne å samarbeide og lære av hverandre i et større og veldig kompetent fagmiljø, sier adm. banksjef Glenn Haglund i Eidsberg Sparebank.

Glenn Haglund blir adm. banksjef for Marker og Eidsberg Sparebank og Øystein Ulsrød blir viseadm. banksjef.  Rune Iversen blir styreleder i Marker og Eidsberg Sparebank og Anders Gimmingsrud blir nestleder i styret.

– Nå starter integrasjonsprosessen, hvor de to bankene skal jobbe sammen og sette sammen ny ledergruppe og fordele funksjoner og oppgaver og ikke minst bygge en felles kultur. Vi ønsker å være en attraktiv bank som tiltrekker seg både dyktige medarbeidere og nye kunder, sier Haglund. 

– Vi skal være en bank der folk er – både digital og lokalt med fysiske kontorer på Mysen, Sarpsborg, Moss, Rakkestad, Ørje, Aremark og Rømskog. Kundene behøver ikke å foreta seg noe, de vil ha samme kunderådgivere som før og samme nettbank, kontonummer og pinkode som før. Målet er å være best på helhetlig økonomisk rådgivning for både privatkunder og næringskunder, sier Haglund.

Fusjonen gjennomføres ved at bankene slås sammen til en enhet juridisk og regnskapsrettslig ved å videreføre Eidsberg Sparebanks eksisterende organisasjonsnummer.

Endelig fusjon er fortsatt betinget myndighetenes godkjennelse