Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre kunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet kundemålinger. Her får kundene mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer. 

Årets kundemåling for privatkunder gjennomføres i uke 8 og 9. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Kantar.