Og etter 20 år i banken, er Hege Fundingsrud, som selv jobber ved kontoret i Ørje, glad i arbeidsplassen sin og opptatt av at det lokale banktilbudet skal bestå. – Og det er nettopp det vi oppnår med den planlagte fusjonen; En sterkere bank med et større fagmiljø, men like fullt med hjertet godt forankret i lokalsamfunnet.

– At jeg har vært her i 20 år, forteller jo noe om det gode arbeidsmiljøet vi har her i Ørje og på de andre kontorene. Det tror jeg kundene både ser og har nytte av i møte med oss som jobber her. Vi er og skal fortsette å være en bank som er til stede der kundene våre bor, som kjenner dem og vet hvilke unike behov de har, enten de er privat-, landbruks- eller bedriftskunder.

Hege er en del av ledergruppen i Marker Sparebank, og har vært informert og involvert i fusjonsprosessen underveis. Det har vært grundige vurderinger og vi mener at dette er det riktige å gjøre. – Prosessen frem til nå har vist at dette er to likeverdige banker med ansatte som kan og som ønsker få til noe sammen, sier Hege Fundingsrud.  

Et sterkt fagmiljø og enda større fokus
– For meg er det nok behovet for større og sterkere fagmiljøer, og enda mer fokus på hovedoppgavene mine, som veier aller tyngst blant argumentene for en sammenslåing, forteller forsikringsansvarlig i Marker Sparebank, Thea Fredriksen. 

Det stilles stadig større krav til kompetansen til bankansatte. Det er utfordrende å få tak i de riktige menneskene. – Jeg tror nesten du må jobbe i bank til daglig for virkelig å forstå hvor omfattende krav og reguleringer har blitt de siste årene, og hvor spesialisert endel av de stillingene som håndterer dette, også har blitt. Enkelte roller er sårbare, og det er derfor viktig å ha flere ansatte å spille på.

– En fusjon nå, når vi kan, er også mye mer logisk for meg enn om vi venter til vi befinner oss i en situasjon der vi ikke lenger har noe valg. Samtidig forstår jeg at kundene, som er godt vant med en bank i nærheten av der de bor, er bekymret for at den skal forsvinne inn i en enhet som blir for stor.  Men jeg deler ikke den bekymringen, og opplever heldigvis at veldig mange lar seg berolige når de hører at planene for en fusjonert bank ikke innebærer færre kontorer, men kanskje tvert imot, større og enda mer kompetansetunge filialer.  

Fusjonen er viktig for lokal tilstedeværelse
Også ved kontoret i Ørje jobber Linda Jensen ved kundesenteret, der hun først var ansatt i en tiårsperiode, før hun var borte i tre år og så kom tilbake. – Det forteller jo litt om hvordan jeg opplever både arbeidsmiljø og -oppgaver her på kontoret. Og jeg føler jeg har en ganske høy grad av troverdighet når jeg forteller kunder som er bekymret, at jeg selvfølgelig er like opptatt av lokale arbeidsplasser og at Ørje må bestå, som de er. Og når jeg, som ansatt, både stoler på planene om fortsatt tilstedeværelse, og ser hvorfor denne fusjonen er riktig, så er det en trygghet for kundene også. 

Noe av det Linda gleder seg til, og allerede har fått en forsmak på, er å finne enda bedre måter å jobbe sammen på, i en fusjonert bank. – I dag er jeg på regionsamling i Oslo, og treffer hele tiden kollegaer fra Eidsberg. Vi er nysgjerrig på dem og måten de jobber på, og omvendt. Og det går ikke mange minuttene før vi diskuterer hvordan vi kan lære av hverandre i et større fagmiljø enn det vi representerer i dag.

Det er en underdrivelse å si at Linda og kollegaene er spente på utfallet av den kommende generalforsamlingen, men ingen overdrivelse å si at de støtter helhjertet opp om fusjonsplanene. De gleder seg til å jobbe sammen i det som kan blir fremtidens Marker og Eidsberg Sparebank. 

– En enda mer solid bank der kundene bor, sikre arbeidsplasser og sterkere fagmiljøer tror jeg er en forutsetning for en fortsatt lokal tilstedeværelse, avslutter en spent Linda Jensen.