Marker Sparebank ønsker å bidra til bedre utnyttelse av ressurser, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle, beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere samt stimulere til og utvide tilgangen til bank- og forsikringstjenester samt finansielle tjenester for alle.