Marker Sparebank påvirker det ytre miljøet både direkte og indirekte. Direkte klimapåvirkning blir forårsaket av reiser og energibruk, gjennom bruk av materialer og avfallshåndtering, samt gjennom våre innkjøp. Den største miljøpåvirkningen skjer indirekte gjennom våre utlån.

Banken skal redusere det økologiske fotavtrykket år for år gjennom digitalisering, grønt kundefokus og effektiv drift.