Marker Sparebank skal bidra til økonomisk vekst og trygghet for privatkunder og lokalt næringsliv. Vi er fysisk tilstede i lokalsamfunnet der kundene bor, med rådgivere som har et personlig engasjement for den enkelte personkunden og det lokale næringslivet.

Marker Sparebank skal være en lokal og forutsigbar samfunnsaktør. Det er også slik at banken og lokalmiljøet er gjensidig avhengige av hverandre. Banken utviser et betydelig samfunnsengasjement gjennom å gi gaver og sponse mange ulike lokale initiativ og formål innen kultur, idrett og oppvekst. Deler av bankens overskudd går dermed direkte tilbake til lokalsamfunnet.