Banker er pålagt å kjenne til midlenes opprinnelse når de kommer inn på konto, for å hindre at disse midlene kan være knyttet til svindel, hvitvasking eller annen kriminalitet. Kunder kan uten selv å vite bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatte av kriminelle aktører. Krypto er komplisert og uoversiktlig for mange, noe som utnyttes av useriøse aktører.

Marker Sparebank har foreløpig etablert følgende regler når det gjelder verdier fra kryptohandel til konto i banken.

  • Du som kunde må kunne legge frem komplett dokumentasjon på alle transaksjoner fra kryptovaluta ble kjøpt til gevinsten ble/blir satt inn på konto i Marker Sparebank.
  • Du som kunde må kunne dokumentere hvordan pengene som ble brukt til handelen er opptjent.
  • Transaksjonene må ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet, for at vi skal vurdere dokumentasjonen som mottas. Liste over hvilke børser som er godkjent finnes på Finanstilsynets hjemmesider

    https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/brukerdefinert-rapport/?group=8. Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».

  • Du som kunde må dokumentere at formue og eventuell gevinst er rapportert til Skattemyndighetene. 

 

Alle dokumentasjon skal godkjennes av Marker Sparebank og må være oversatt til norsk.

Det må påregnes noe behandlingstid. Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan du som kunde risikere at midlene blir frosset til tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Midler kan i enkelte tilfeller bli returnert.