Rakkerungene teater i Rakkestad
Rakkerungene teatergruppe

Gaver

Marker Sparebank avsetter hvert år en andel av årets overskudd til gaver til allmennyttige formål. Banken er dermed en viktig bidragsyter til lokal idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål.


Marker Sparebanks overordnede målsetning er å «Bidra til vekst i lokalsamfunnet – gavene skal føre til engasjement, positivitet og kreativitet».

Banken deler i første rekke ut gaver innen følgende områder:

 

 • Kultur
 • Idrett- og friluftsliv
 • Stedsutvikling    

Hvem kan søke?
Det er først om fremst lag og foreninger og ideelle organisasjoner som kan søke om gaver. Andre kan også søke så lenge det er innenfor bankens retningslinjer.

Samfunnsnyttige formål

Gaver skal gis til formål som er av stor allmennytte/samfunnsnytte.


Barn og unge
Banken ønsker først og fremst å dele ut gaver som kommer barn og unge til gode. Men gaver som er til samfunnsnytte for andre aldersgrupper skal vurderes på lik linje.


Søknadsfrist
Banken tar imot og behandler gavesøknader fortløpende gjennom året. Vi har dermed ingen spesielle frister.

 

Kontaktperson

Bjørnar Storeheier, fagansvarlig marked

bs@marker-sparebank.no

69 81 04 33

 

Velkommen til å søke!

Gaver

Her er noen som har mottatt gaver fra oss:

 • Over Kjølen
 • Rakkestad Speidergruppe
 • Aremark Historielag
 • Slusebrass
 • Sjøglimt
 • Aremark Skytterlag
 • Rakkerungene Teatergruppe
 • Rapid Athene
 • Rakkestad Birøkterlag
 • Sootspelet
 • Rømskog Skytterlag
 • Turforeningen Østante
 • Haldenvassdragets kanalmuseum
 • Rakkestad Turn
 • Ungdommens Kulturhus
 • Rakkestadhallen
 • Ørje Pistolklubb
 • Degernes IL
 • Sparebankscena