Marker Sparebank skal utføre aktsomhetsvurderinger for minimere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk for klima og miljø. Dette gjelder både intern i banken og hos våre forretningspartnere. Mer informasjon kan du finne i bankens bærekraftrapport.

 

Har du spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger, eller hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på omverden? Kontakt oss på epost@marker-sparebank.no