Hvert år kan lag og foreninger som er kunder i banken søke om driftsstøtte. Dette er midler som ikke trenger å gå til spesielle prosjekt, men kan benyttes til løpende utgifter.

Fristen for å søke er i begynnelsen av februar. Det blir lagt ut et elektronisk skjema på hjemmesiden rett over nyttår.

 

Retningslinjer og kriterier for å søke om driftsstøtte:

  • Foreningen/laget må ha tilholdssted i en av bankens kontorkommuner.
  • Krav om kundeforhold til Marker Sparebank.
  • Arbeid mot barn og unge blir prioritert.
  • Det blir lagt vekt på medlemstall og aktivitetsnivå
  • Aktivitet knyttet til politiske partier eller virksomheter som har politisk karakter tilgodeses ikke.